„Krajobraz z Ireną” – wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz

Sekcja „Żywego słowa” witnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy zorganizowały 27 lutego w „Żółtym Pałacyku’’ wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz (1917-1987)  – pisarce witnicko-gorzowskiej, która wydała wiele …