„Krajobraz z Ireną” – wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz

Sekcja „Żywego słowa” witnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy zorganizowały 27 lutego w „Żółtym Pałacyku’’ wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz (1917-1987)  – pisarce witnicko-gorzowskiej, która wydała wiele …

„Krajobraz z Ireną” – spotkanie z twórczością witnicko-gorzowskiej pisarki

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy zapraszają na „Krajobraz z Ireną” – wieczór twórczości Ireny Dowgielewicz. Spotkanie odbędzie się w „Żółtym Pałacyku” 27 lutego o godz. 17.00. …

   Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce organizuje je Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane w 2005 r. w ramach programu …