Biblioteka uczestniczy w „Narodowy Programie Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki dotacji ze środków finansowych MKiDN oraz wkładowi własnemu Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy zakupiła 1040 woluminów. Wybór został dokonany na podst. dotychczasowych doświadczeń biblioteki i życzeń Czytelników spisywanych w specjalnym „zeszycie życzeń”. Przeważały pozycje „pierwszej potrzeby”: literatura piękna (obyczajowa, kryminały, powieści historyczne), a z lit. niebeletrystycznej książki historyczne i biografie oraz nieco z dziedzin nauk społecznych.