Ponad 70 prac plastycznych można podziwiać w Galerii „Między Półkami” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy. Ich autorami są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Znajdziemy wśród nich tworzone różnymi technikami obrazy, włóczkowe lalki, papierowe kompozycje, prace stolarskie i metaloplastyczne.

ŚDS przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Podopieczni uczą się samodzielności w życiu codziennym, wypełniania czasu wolnego oraz nabywają kompetencje społeczne. Umiejętności praktyczne zdobywają w czasie prac kuchennych i porządkowych.

Część zajęć stanowi arteterapia, czyli terapia przez sztukę. Realizowana jest w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, hafciarskiej, stolarskiej, metaloplastycznej i na próbach muzycznych.

Zajęcia arteterapeutyczne prowadzą Wioletta Kucharska, Ewelina Jakubowska, Agata Nitecka, Katarzyna Dudziak, Joanna Czapaluk-Lis i Artur Marzec.