Nasza biblioteka uczestniczyła w dorocznym sprzątaniu Jeziora Wielkiego.

Zorganizowaliśmy na tę okazję wystawę starych pocztówek „Dawno temu w naszych lasach” oraz prezentację książek poświęconych przyrodzie Ziemi Lubuskiej. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu autorskim Władysława Wróblewskiego. Dyrektor biblioteki prezentował swoje fraszki o zwierzętach –mieszkańcach witnickich lasów. Na zakończenie każdy słuchacz otrzymał „Leśne malowanki – wierszowanki” – książeczkę z tymi wierszykami, zilustrowaną przez Magdalenę Ćwiertnię.