Jak śpiewają Skaldowie „wiosna – cieplejszy wieje wiatr”. Warto się wybrać na wędrówkę po lesie, a po powrocie przelać swoje wrażenia na papier. 26. uczniów tego dokonało i wysłało swoje prace na konkurs „Mój wiosenny spacer po lesie”, przeznaczony dla klas 4-8 szkół podstawowych.  Jego organizatorem było Nadleśnictwo Bogdaniec i Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy.

Komisja pracowała w składzie:

Monika Simonjetz, red. naczelny „Bibliotekarza Lubuskiego”, kierownik Działu Badań, Analiz i Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze

Małgorzata Sawoch, dziennikarz telewizyjny i radiowy

Aldona Bernacka, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji i turystki w Nadleśnictwie Bogdaniec

Przyznanych zostało 10 nagród i wyróżnień.

W kategorii uczniów klas 4-6

I miejsce Wiktor Jabłoński (SP w Dąbroszynie)

II miejsce Julia Kotecka (SP nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy)

III miejsce Kornelia Leśniak (SP w Bogdańcu)

Wyróżnieni zostali Natalia Smilijković (SP w Nowinach Wielkich) i Antoni Suchecki (SP w Dąbroszynie)

Kategoria uczniów klas 7-8

I miejsce ex aequo Kamil Berent i Zuzanna Dudkiewicz (oboje z SP nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy)

II miejsce Hanna Szabla (SP w Jenińcu)

III miejsce. Hanna Piasecka (SP w Bogdańcu)

Wyróżniona została Hanna Dzikowska (SP nr 2 im. J. Wybickiego w Witnicy)

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Nadleśnictwo Bogdaniec. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki od Nadleśnictwa. Zostaną one dostarczone do szkół, które reprezentowali.