Ukazał się 51. numer pisma „Bibliotekarz Lubuski”. Zamieszczone w nim zostały teksty poświęcone najciekawszym przedsięwzięciom realizowanym w bibliotekach regionu lubuskiego. Znalazł się wśród nich artykuł Władysława Wróblewskiego „Witniczanie piszą – witniczanie czytają”. Opisuje on, w jaki sposób Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy omija epidemiczne ograniczenia, przenosząc działalność animatorską do internetu.

Jednym z tym przedsięwzięć jest projekt „Witniczanie piszą – witniczanie czytają”. Polega on na tym, że mieszkańcy gminy czytają fragmenty książek miejscowych autorów. Występy te są nagrywane, a bibliotekarki Marcelina Szuciak i Barbara Orszewska montują je i zamieszczają na facebookowym profilu MBP. Do chwili oddawania tekstu do druku, pojawiło się pięćdziesiąt odcinków, w tej chwili jest ich siedemdziesiąt pięć. Organizatorzy liczą, że dorobek akcji przekroczy setkę.

Drugim witnickim akcentem w tym numerze jest artykuł „Za biurkiem pisarza. Wirtualne spotkania autorskie w Bibliotece w Babimoście” Aleksandry Górnickiej i Marty Wieczorek. Znajdziemy w nim opisy stanowisk pracy zaprzyjaźnionych z Babimostem pisarzy. Jednym z nich jest witniczanin Władysław Wróblewski, autor wiersza o mieszkance tego miasta.

Bibliotekarz Lubuski jest również dostępny w wersji elektronicznej:

http://www.bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/2021/BL51.pdf