Dostrzeżeni przez lubelskiego „Dostrzegacza”

„Dostrzegacz Biblioteczny” to pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W najnowszym jego numerze ukazał się artykuł „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki”, poświęcony naszej instytucji. Jego autorem jest

Monika Simonjetz

kierownik Działu badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Tekst jest przeglądem naszej działalności animatorskiej – od budowy Ulicy Bajki Polskiej i Teatru Kruka Pankraczego po „Kwarantannę z pisarzem” – cykl spotkań autorskich online w czasie pierwszego lockdownu. Znajdziemy w nim także przegląd publikacji poświęconych witnickiej bibliotece, które ukazały się w ciągu ostatnich miesięcy w ogólnopolskich mediach.