Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy wzbogaciła się o cenny dar. Pani Alicja Aszyjczyk przekazała jej w darze dwie kroniki witnickich zakładów pracy.

Są to ciężkie „tomiszcza” o wymiarach 60×42 cm. Pierwsze dokumentuje działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Gospodarki Komunalnej w latach 1965-74 . Drugie opisuje pracę Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach 1980-1997. Dyrektorem tych instytucji był Janusz Sikorski, ojciec pani Alicji. On także, z gronem współpracowników, redagował księgi dokumentujące ich pracę.

Kronika ZGM i PRBGK zawiera portrety pracowników, fotografie przedstawiające prace remontowe i budowlane oraz uroczystości i wycieczek zakładowych. Sporo jest danych statystycznych, dyplomów, wycinków prasowych. Szczególną uwagę zwraca fotoreportaż przedstawiający budowę siedziby PRBGK – obecnie gmach Miejskich Zakładów Komunalnych. Od fundamentów do szczęśliwego finału.

Równie bogata jest kronika Ośrodka Sportu i Rekreacji. Znajdziemy w niej wiele materiałów (gł. fotografii) dokumentujących życie sportowe Witnicy, działalność ośrodka wypoczynkowego w Sosnach i organizowane w naszej gminie kolonie.

Ozdobą obu ksiąg są kolorowe ilustracje wykonane przez Janusza Sikorskiego, który posiadał spore uzdolnienia plastyczne.

Warto dodać, że w ub. roku biblioteka otrzymała w darze Kronikę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i należącą do tej samej instytucji Księgę Pamiątkową.

Zawartość kronik będzie prezentowana na stronie facebookowej „Witnica na starej pocztówce”, na której można znaleźć ciekawostki dotyczące dziejów naszej gminy.