4 lipca miłośnicy historii wysłuchali w witnickiej bibliotece wykładu Zbigniewa Czarnucha „W upały o zlodowaceniach naszej ziemi”. Witnicki historyk-regionalista, zwykle raczy czytelników opowieściami o dziejach ludzi. Ostatnio zainteresował się procesami geologicznymi. Nasz „wodą pisany” region to pradoliny i wzgórza wyrzeźbione przez kilka lodowców. Tworzą one zróżnicowany krajobraz, którego piękno nie zawsze doceniamy. Jedną z przyrodniczych pamiątek po prehistorycznych czasach jest szkielet nosorożca włochatego, odkryty w czasie budowy węzła komunikacyjnego „Gorzów-zachód”.

W gminie Witnica pamiątką po zlodowaceniach jest fragment Kotliny Gorzowskiej, wzgórza morenowe oraz jeziora – Wielkie, Długie i Rak.