Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przyznał Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy Dyplom Honorowy PTTK „jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie”. Prezes Zarządu prof. Jacek Potocki wręczył to wyróżnienie dyrektorowi biblioteki Władysławowi Wróblewskiemu w czasie obchodów 20-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Uroczystość odbyła się 20 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

Takie samo wyróżnienie w imieniu Miasta i Gminy Witnica odebrał Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Stojanowski. Witnicę łączy z PTTK wieloletnia współpraca. W Mościcach, w dawnym budynku szkoły podstawowej, mieści się Baza Namiotowa PTTK, przy której został utworzony Dydaktyczny Park Dendrologiczny. W 2017 roku gmina była gospodarzem organizowanego przez Towarzystwo Centralnego Zlotu Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Więcej na ten temat na stronie Oddziału PTTK Ziemi Lubuskiej.

Zlot Laureatów Konkursu Poznajemy Ojcowiznę Witnica 2017