Przyrodniczy wykład w witnickiej bibliotece

Pewnego dnia kłodawscy leśnicy wsiedli do dwóch samochodów i ruszyli na objazd „włości”. Nagle pierwszy z wozów gwałtowanie zahamował, a kierowca drugiego o włos uniknął zderzenia. Jednak obaj panowie nie czynili sobie wyrzutów, bo sytuacja była szczególna. Na leśną drogę wtargnęła bowiem… mama gągoł z gromadką piskląt. Jest to kaczka, która hołduje osobliwym obyczajom – zakłada gniazda w… dziuplach. Jej pisklęta dobę po wykluciu wyskakują z gniazda i pod przewodnictwem rodzica maszerują do najbliższego zbiornika wody. Taka właśnie gromadka zagrodziła drogę kłodawskim leśnikom. Rekompensatą za stres była okazja do sfotografowania tych niezwykłych ptaków w czasie najważniejszej wędrówki w ich życiu.

Zdarzenie to opowiedziała czytelnikom biblioteki Aleksandra Popiołek w czasie wykładu „Gągoły i inni mieszkańcy kłodawskich lasów”. Prelegentka jest leśnikiem, pracownikiem Nadleśnictwa Kłodawa, a mieszka w Witnicy. Przybliżyła słuchaczom zwierzęta zamieszkującą kłodawskie lasy, w tym wilki i samotnego żubra. Odpowiadała na pytania, rozwiała także kilka  mitów dotyczących kleszczy i przedstawiła problem „inwazji” korników w Puszczy Białowieskiej.

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa żyją wszystkie najpopularniejsze gatunki zwierząt, jak  jeleń, sarna czy dzik. Można tu także spotkać rzadkie gatunki ptaków: bielika, puszczyka, orlika krzykliwego i in.  Jest wśród nich gągoł, tytułowy bohater wykładu, otoczony szczególną troską. Ponieważ dzięcioły nie wykuwają w drzewach wystarczającej ilości dziupli, leśnicy przygotowali dla tych kaczek 135 budek lęgowych. Wciąż pracują nad metodą uchronienia ich przed kunami.

Wykład wzbogacił wiedzę czytelników na temat okolicznej fauny i dostarczył materiału do przemyśleń. Biblioteka zaprasza na kolejny leśny wykład w przyszłym roku.

Fot. Nadleśnictwo Kłodawa