Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie i Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy zrealizowały projekt „Moje pierwsze czterowiersze”. Jego celem była edukacja literacka i plastyczna połączona z pogłębianiem wiedzy o regionie.

24 listopada w szkole zostały zorganizowane warsztaty literackie z bajkopisarzem Władysławem Wróblewskim. Gość zapoznał uczniów ze swoimi wierszami. Były to m.in. rymowane portrety psów, dinozaurów i współcześnie żyjących dzikich zwierząt. Autor recytował je z pamięci, prezentując bohaterów na  ilustracjach.

Spotkanie autorskie było wstępem do warsztatów literackich, w których były wykorzystane utwory Władysława Wróblewskiego, Hanny Łochockiej i Marcina Brykczyńskiego. Uczniowie liczyli litery w homogramach i wstawiali do wierszy brakujące związki frazeologiczne. Zwrócili uwagę na rymy i rytm w wierszu. Na koniec został ogłoszony konkurs „Moje pierwsze czterowiersze”. Zadaniem uczestników było napisanie żartobliwych czterowierszy poświęconych miejscowościom Miasta i Gminy Witnica. Prace dostarczyło 32 uczniów. Nagrodzeni zostali:

I miejsce – Mateusz Siuba z klasy VI za wierszyk:

Nasz Świerkocin z tego słynie,

Że w nim wielka rzeka płynie

I dwa wjazdy są na mosty:

Jeden krzywy – drugi prosty

.II miejsce – Hanna Mazurak z klasy IV za wierszyk:

W Dąbroszynie, proszę pana,

Mieszkam ja i moja mama.

Mieszka tata, brat i siostra.

Jest rodzina to radosna.

III miejsce – Kornelia Siuba  z klasy V za wierszyki:

Kiedyś w Mościcach

Zajączek kicał.

Skoczył daleko

I… pobił rekord!

***

Kiedyś do Mościczek

Przybył pan Guziczek.

Buty miał z obcasem,

Stukał nimi czasem.

Wyróżnieni zostali: Damian Mruk (V), Oliwia Greszta (IV) i Radosław Milka (VI).

Ich utwory zostały zilustrowane pracami nagrodzonymi w konkursie plastycznym. Jego laureatami zostali:

I miejsce Hanna Mazurak z klasy IV

II miejsce Amelia Małecka z klasy V

III miejsce Klaudia Krakowiak z klasy VI

Wyróżnieni zostali: Estera Milka (VI), Klaudia Rożek (VI) i Weronika Sudaków (V).

 

Prace nagrodzone w obu konkursach zostały zamieszczone w pamiątkowym niskonakładowym wydawnictwie.