5 i 6 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy odbył się coroczny Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski.  Uczestniczyło w nim 35 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjum. Najlepsi w swoich kategoriach byli Antoni Suchecki, Zuzanna Sobczak i Kornelia Kucharska.

Jury w składzie: Danuta Mazur, Agnieszka Ossowska, Jadwiga Korasiak i Danuta Rzemieniecka przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.

W kategorii uczniów klas 1-3 nagrodzeni zostali:

I miejsce –  Antoni Suchecki – SP w Dąbroszynie

II miejsce – Julia Kotecka SP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy

III miejsce –  Antoni Budzianowski – SP w Dąbroszynie

Wyróżnieni zostali Ksawery Bujnicki (SP w Dąbroszynie) oraz Dominik Erling (NSP w Sosnach)

Laureaci pierwszych trzech miejsc będą reprezentować Miasto i Gminę Witnica na eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 12 kwietnia w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

W kategorii uczniów klas 4-6 nagrodzeni zostali:

I miejsce – Zuzanna Sobczak – SP nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

II miejsce – Anna Józefczyn – SP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy

III miejsce –  Alicja Mazurkiewicz – SP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy

Wyróżnione zostały Adrianna Kumor oraz Maja Wrzesińska (obie SP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy). Cała piątka laureatów startujących w tej kategorii będzie reprezentować Witnicę na eliminacjach powiatowych.

W kategorii uczniów klas siódmych i gimnazjum nagrodzeni zostali:

I miejsce –  Kornelia Kucharska z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy

II miejsce – Alicja Józefczyn ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Wybickiego w Witnicy

III miejsce –  Julia Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Wybickiego w Witnicy

IV miejsce – Wiktoria Rzemieniecka z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy

V miejsce – Amelia Pawlak z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy

Wyróżniona została Dominika Matyasik z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy

Laureaci pierwszych pięciu miejsc będą reprezentować Witnicę na eliminacjach powiatowych.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Trzymamy kciuki za  recytatorów, którzy będą nas reprezentować na konkursie powiatowym!