Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy zainaugurował wykład Jana Majewskiego „Życie i twórczość Ireny Dowgielewicz – w stulecie urodzin”.

Irena Górska (później  Dowgielewicz) mieszkała w Witnicy w latach 1945-49. Pracowała w Fabryce Mebli, którą przez pewien czas  kierowała. Wydała wiele tomików poezji i opowiadań. Opowiedziała o tużpowojennej Witnicy w powieści „Krajobraz z topolą” i dwóch opowiadaniach dla młodzieży.
Wykładowca przypomniał fakty niektórym spośród słuchaczy znane, przedstawił też wiele nowych wiadomości. Mało kto wie, że Irena Dowgielewicz wyreżyserowała w gorzowskim teatrze sztukę Oskara Wilde’a „Lord z walizki”. W inscenizacji tej po raz ostatni przed wstąpieniem do seminarium wystąpił na scenie ksiądz Witold Andrzejewski. Szczególnie cenne były opowieści o rodzinie pisarki – rodzicach i mężu Michale Dowgielewiczu, który wojnę spędził w niemieckim oflagu, podczas gdy jego córki z pierwszego małżeństwa zostały zesłane na Syberię.
Wykładowi towarzyszyła prezentacja książek Ireny Dowgielewicz należących do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy. W 2012 roku, z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej pisarce, biblioteka przygotowała poświęconą jej wystawę. W pierwszym numerze wydawanych przez MBP „Zeszytów Witnickich” ukazał się artykuł dr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej „Życie i twórczość Ireny Dowgielewicz”.
Jan Majewski przedstawił słuchaczom wszystkie ważniejsze publikacje pisarki, wymienił też przyznane jej nagrody i wyróżnienia oraz miejsca, w których została upamiętniona. Nie sposób nie zgodzić się z jego poglądem, że po kilkudziesięciu latach zamieszkiwania Ziem Zachodnich powinniśmy się zatroszczyć o rozpropagowanie polskich osiągnięć. Warto też przypominać wybitną pisarkę Irenę Dowgielewicz i jej twórczość.
Jan Majewski przepracował w przemyśle meblarskim przez kilkadziesiąt lat. Jest honorowym prezesem gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Jako emeryt zajmuje się pisaniem biografii wybitnych ludzi. Należy do grona autorów  Słownika Biograficznego Leśników i Drzewiarzy Polskich”. Jako dyrektor witnickiej fabryki mebli był jednym z następców Ireny Dowgielewicz. Jej twórczość podziwia od 1966 roku, kiedy ukazała się jej witnicka powieść „Krajobraz z topolą”.
Wykładowi towarzyszyła prezentacja książek Ireny Dowgielewicz należących do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy. W 2012 roku, z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej pisarce, biblioteka przygotowała poświęconą jej wystawę. W pierwszym numerze wydawanych przez MBP „Zeszytów Witnickich” ukazał się artykuł dr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej „Życie i twórczość Ireny Dowgielewicz”.