Trwa przebudowa ulicy Pocztowej. Jej nazwa jest czytelna – oznacza drogę, przy której stoi Urząd Pocztowy. Oto kilka ciekawostek na te tematy.

 

1. Opowieść o poczcie przy ulicy Pocztowej należy zacząć od… Białcza. Tam bowiem, przy drodze…. mieścił się Królewski Urząd Pocztowy. Działał do 1857 r., kiedy to została uruchomiona linia kolejowa. Urząd został przeniesiony do Witnicy, a w zwolnionym budynku powstała gospoda, która została zniszczona w 1945 r.

Historię zajazdu i urzędu pocztowego upamiętnia tablica autorstwa Lucyny Królickiej.

2. Witnicka poczta prowadziła działalność w różnych lokalach. Dopiero w 1896 r. została ulokowana stałą siedzibę przy rynku (dziś Plac Andrzeja Zabłockiego) w kamienicy kupca Krafta.

3. Był to reprezentacyjny budynek, na przełomie wieków często uwieczniany na pocztówkach (chromolitografiach).

4. Linie boczne, jak dawniej, były obsługiwane przez trakcję konną.

Przy Bahnhofstraße, czyli Janka Krasickiego, czyli Pocztowej

5. W 1935 r. urząd pocztowy został przeniesiony do nowej siedziby przy Bahnhofstraße, która po wojnie została przemianowana na Dworcową. Było to dosłowne tłumaczenie na język polski, ponieważ Bahnhof to dworzec.

6. Budynek nawiązuje do willi, którą zaprojektował architekt Mies van der Rohe w Poczdamie. W witnickim Urzędzie Pocztowym zachowały się rysunki projektanta.

7. Później, w ramach komunizacji, jej patronem został Janek Krasicki.

8. W czasie procesu dekomunizacji ulic toczyła się w Witnicy dyskusja nad nową nazwą.

Pojawił się pomysł powrotu do Dworcowej. Byłoby to jednak rozwiązanie niefunkcjonalne, ponieważ wspomniana Dworcowa stykałaby się z Kolejową, co w Polsce oznacza to samo – ulicę, przy której można „wsiąść do pociągu byle jakiego”. Można sobie wyobrazić, że zamiejscowy podróżnik w pobliżu poczty szukałby peronu. Zwyciężyła nazwa Pocztowa.

9. Ale wróćmy do Poczty. 13 sierpnia kierownictwo Urzędu przejął Józef Ostręga, delegowany na to stanowisko przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Poznaniu. 1 września, jak informuje kronika instytucji „uruchomiono wszelkie działy służby pocztowo-komunikacyjne”. Miesiąc później „zaprowadzona została codzienna wymiana poczty z ambulansem 405 Piła Kostrzyn i Kostrzyn-Piła”.

W następnym roku obsadę Urzędu stanowił naczelnik, trzech asystentów, dwóch pocztylionów, dwóch młodszych pocztylionów i monter. Na fot. załoga Urzędu Pocztowego w 1963 r.

Pocztowa to nie tylko poczta.

10. Na miejscu dzisiejszej „Jubilatki” stały dwie kamienice. W jednej mieścił się sklep z materiałami budowlanymi Bruno Voigta.

11. Przy końcu ulicy znajdował się zakład ziemniaczany, który zachował  profil produkcji przez wiele powojennych lat. Później w tym samym miejscu działał „Metalplast”, a obecnie prywatne firmy.

12. Po przeciwnej stronie znajduje się plac magazynowy, na którym przed wojną stał hotel.

13. Przez wiele lat po wojnie u zbiegu dzisiejszej Pocztowej i Kolejowej stał kiosk spożywczy.

14. Prace nad ulicą Pocztową trwają. Planowana jest przebudowa jezdni i chodnika, budowę drogi rowerowej oraz zatok postojowych. Inwestycja będzie kosztować ponad 6,5 ml złotych, w tym prawie 4 ml pochodzą z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zbigniew Czarnuch „Witnica na trakcie dziejów”, Witnica 2012, s. 138/39.

Korzystałem również z archiwum Urzędu Pocztowego w Witnicy.