Witnicka biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki . Projekt jest skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma za zadanie zachęcić dziecko do odwiedzania biblioteki publicznej i codziennego czytania książek.

Każdy młody uczestnik, który odwiedzi Oddział dla Dzieci, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Zawiera ona wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Egzemplarzy, co poświadcza „góra” paczek z Instytutu Książki, nie zabraknie.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Jedyny warunek to posiadanie karty bibliotecznej.

Pierwsze spotkania zorganizowane w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” odbyło się w dąbroszyńskim przedszkolu i „zerówce”