Drogi pełnią kluczową rolę w rozwoju ludzkości. Wędrowali nimi ludzie, idee i wynalazki, ale też wojny i epidemie. O ich przebiegu decyduje topografia, polityka i ekonomia.

Drogi mają swoich fanów, propagatorów i badaczy. Do tych ostatnich należy regionalista Zbigniew Czarnuch, który zgłębia dzieje biegnących przez nasz region szlaków. 15 października opowiedział miłośnikom historii o najważniejszych regionalnych traktach oraz ich lokalnym i międzynarodowym znaczeniu.

Dla witniczan szczególną rolę odgrywa licząca sobie 47 km długości droga wojewódzka 132, łącząca Gorzów z Kostrzynem nad Odrą. W okresie największego znaczenia była fragmentem najważniejszej linii komunikacyjnej Niemiec i nosiła nazwę Reichsstraße 1.

W lutym przyszłego roku ukaże się książka Zbigniewa Czarnucha poświęcona historii dróg w naszym regionie.