Sekcja „Żywego słowa” witnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy zorganizowały 27 lutego w „Żółtym Pałacyku’’ wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz (1917-1987)  – pisarce witnicko-gorzowskiej, która wydała wiele tomików i opowiadań.
Irena Górska (później Dowgielewicz) mieszkała w Witnicy w latach 1945-49. Pracowała w tutejszej fabryce mebli, którą przez pewien czas kierowała. O tych pierwszych powojennych latach w miasteczku opowiedziała na kartach „Krajobrazu z topolą”. Ta jedyna większa epicka praca była tematem spotkania. Prowadziła je przewodnicząca UTW Ewa Janowicz. Lektorki, panie Maria Sozańska, Elżbieta  Wojnicka, Teresa Mika, Henryka Łukieńczuk, i Ewa Mermer, czytając fragmenty utworu, pokazały realia witnickie w powieści.

Biblioteka przygotowała na tę okazję prezentację jej książek i okolicznościową wystawę. Składała się ona z kilkunastu plansz obrazujących życie i twórczość pisarki. Materiały do nich pochodzą z zasobów własnych biblioteki i zbiorów Wojewódzkiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z Herberta w Gorzowie Wlkp.

Na ekspozycji na szczególną uwagę zasługują rysunki i akwarele Grażyny Bandy i Teresy Miki. Prace ilustrują „Ładę” – witnickie „psie” opowiadanie dla młodzieży autorstwa Ireny Dowgielewicz. Obie artystki są zrzeszone w sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na literacki wieczór przybyło ponad pięćdziesiąt osób, w tym wielu nastolatków. Tak wysoka frekwencja dowodzi, że Witnica nie zapomniała o autorce „Krajobrazu z topolą”.

Ewa Janowicz