Pisanie piórem i atramentem, konkurs plastyczny oraz opowieści o mowie ojczystej.- Tak 21 lutego Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie obchodziła Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowanej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy.

Szóstoklasiści ćwiczyli pisanie piórem i atramentem. Ich zadaniem było przepisanie tekstu Marcina z Międzyrzecza, autora najstarszego listu miłosnego w języku polskim. Napisał go 590 lat temu do swej wybranki, tytułując ją ,,Panną Najmilejszą”. Atrament plamił palce, a na papier nieoczekiwanie spadał kleks… Kaligrafia okazała się niełatwą sztuką.

Uczniowie oglądali również krótkie filmiki poświęcone mowie polskiej. Dowiedzieli się z nich, jaki wpływ miały na nią inne języki. Opowiadał o tym dzieciom znany aktor Wojciech Malajkat.

Przedstawiciele klas starszych wzięli także udział w konkursie na najciekawszy plakat ortograficzny. Prezentowali na nim wybraną przez siebie zasadę pisowni. Komisja, której przewodniczyła dyrektor szkoły Anna Brodnicka, wytypowała prace najciekawsze pod względem treści i formy. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Sajewicz (kl. IV), drugie Damian Mruk (kl. VII), a trzecie Wiktoria Klim (kl IV). Jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali: Wiktoria Siwak, Jakub Strelau i Kryspina Pałczyńska. Autorom nagrodzonych prac należą się szczere gratulacje.

Święto miało służyć podkreśleniu wagi dziedzictwa kulturowego, albowiem według raportów UNESCO połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Dlatego dbajmy o nasz język, bo to nasza historia– powiedziała Maria Skrzypczak-Wróblewska, pomysłodawczyni i organizator Dnia Języka Ojczystego w dąbroszyńskiej podstawówce.