Przez cały rok szkolny dąbroszyńscy uczniowie uczestniczyli we wtorkowej ,,Przerwie na czytanie”. Finałem akcji było bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Szkoła w Dąbroszynie znalazła się wśród 53. lubuskich placówek, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu.

Żywy odzew zachęcił nauczycielki: Bożenę Wojciechowską i Marię Skrzypczak-Wróblewską do zorganizowania wspólnie z witnicką Biblioteką następnej części „Przerwy”. Był nim Konkurs Plastyczno-Krasomówczy „Maluję, Opowiadam”. W pierwszej etapie uczniowie namalowali plakaty reklamujące ulubione książki. Jego laureaci zostali zaproszeni do witnickiej Biblioteki na finał. Tam o tych książkach opowiadali, zachęcając koleżanki i kolegów do lektury. Ich występy były okazją do zaprezentowania umiejętności oratorskich i autoprezentacji oraz pokonania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Na podium stanęli kolejno: Rafał Urbaniak z klasy IV, Laura Kadzińska z klasy V i Estera Milka z klasy VI. Laureatom i wszystkim uczestnikom finału wręczone zostały nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę. Uczniowie, którzy w czasie „Przerwy na czytanie” na ochotnika czytali bajki młodszym kolegom, otrzymali dyplomy „Promotorów Czytelnictwa”. Na zakończenie wizyty uczniowie wzięli udział w warsztatach lalkarskich. Bibliotekarz Kamil Bujnicki zademonstrował gościom cztery rodzaje lalek teatralnych i wystawił z nimi fragmenty „Małego Księcia”  Antoine’a de Saint Exupery”ego. Prowadzący  instruował uczestników, w jaki sposób właściwie odczytać tekst, aby wydobyć z niego to, co jest najważniejsze. Na koniec dzieci pod okiem bibliotekarzy wykonały kolorowe zakładki do swoich książek.