Odzyskana przed stu laty niepodległość nie była Polakom dana raz na zawsze. Doświadczył tego Marian Lemieszek, który w 1940 roku został zesłany na Sybir, skąd dwa lata później uciekł do tworzącego się polskiego wojska. Jego historię opowiedział gimnazjalistom i licealistom wnuk Piotr Lemieszek.

Wykład wzbogacony przez liczne fotografie i mapy ukazał całą wędrówkę artylerzysty 10 pułku artylerii ciężkiej – jednego z „turystów Sikorskiego”. Jego pobyt w obozach wojskowych, szkolenie w Iranie, Iraku i  Egipcie, wreszcie kampanii włoskiej i walkę pod Monte Cassino.

Najcenniejszą z pokazanych młodzieży pamiątek po bombardierze Lemieszku jest jego „nieśmiertelnik”. Składają się na niego noszone na szyi dwie blaszki identyfikacyjne, z których w razie śmierci jedna zostawała przy zwłokach. Pana Mariana nie opuszczało szczęście  ani pod Monte Cassino, ani przy wyzwalaniu Loretto, Ancony i Bolonii. „Nieśmiertelnik” pozostał kompletny.

 

 

Wykłady „Mój dziadek – żołnierz generała Andersa” były inspirowane książką Ewy Berberyusz „Władysław Anders – życie po Monte Cassino”. Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy otrzymała ją w ramach udziału w programie „Literacka paczka” wydawnictwa Agora.