O Mościcach (prawie) wszystko

Każda miejscowość zasługuje na ciekawą opowieść o sobie, ale tylko niektóre się jej doczekały. Jedną z tych publikacji jest książka „Z dziejów wsi Mościce – dawniej Blumberg” – wspólne dzieło Zbigniewa Czarnucha i Andrzeja Wysoczańskiego. W sposób przystępny przedstawia historię tytułowej wsi – od czasów prehistorycznych do współczesności.

Wydawnictwo zawiera informacje z wielu dziedzin – gospodarki, religii, szkolnictwa, życia społecznego i in. Tekst uzupełnia bogata ikonografia – pocztówki, fotografie i skany dokumentów. Publikacja została wydana na dobrym papierze i ma twardą oprawę. Budzi zainteresowanie nie tylko mieszkańców tytułowej wsi. Wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Mościc.

O naszej „Małej Ojczyźnie”

„Odrzania – podróż po Ziemiach Odzyskanych” to reporterska książka Zbigniewa Rokity. Autor przedstawia siebie jako „kundla Ziem Odzyskanych, w którego żyłach płynie krew i autochtonów, i osadników”. Wędruje po terenach odebranych Niemcom i zasiedlonych przez Polaków, które przedstawia jako „Odrzanię” w odróżnieniu do „starej” Polski, którą nazwał „Wiślanią”. Snuje gawędy, cytuje teksty, rozmawia ze świadkami wydarzeń.

Spore fragmenty poświęcone są naszym stronom, m. in. Kostrzynowi nad Odrą, Słubicom i Gorzowowi (jeszcze) Wielkopolskiemu. Wśród rozmówców autora znajdziemy m. in. witnickiego historyka-regionalistę Zbigniewa Czarnucha.

Rokita pyta „Odniemczał pan”? „Odniemczałem- przyznaje Czarnuch.- Za wojny Niemcy niszczyli polskie szyldy i tablice w polskich miastach, a po wojnie my niszczyliśmy niemieckie w niemieckich miastach. Wtedy niszczyłem poniemieckie, a od lat osiemdziesiątych poniemieckie zbieram i ratuję przed zapomnieniem”. „Czyli dziś ratuje pan to, czego wtedy nie zdążył pan zniszczyć”- drąży temat autor i uzyskuje odpowiedź: „A mieliśmy od razu po wojnie ratować niemieckie dziedzictwo i mieszkać w Vietz przy Adolf Hitler Straße? Musiało minąć kilkadziesiąt lat, żeby ludzie przestali się bać, że nas stąd wyrzucą. Dopiero wtedy mogłem oddać prawdzie prawdę”.

„Odrzania” jest „lekturą obowiązkową” dla zainteresowanych historią Polski Zachodniej. Wydało ją Wydawnictwo Znak.