Ostatnie dwie prelekcje z cyklu „Witnica na starej pocztówce” odbyły się w Centrum Integracji Społecznej w Witnicy. W kończącym się roku odbyło się 29 takich wykładów. Dyrektor biblioteki Władysław Wróblewski przedstawiał na nich ciekawostki na temat historii Miasta i Gminy Witnica, okraszając opowieści prezentacją pocztówek i fotografii.

Spotkania miały trzy wersje tematyczne:

„Dwory, wille pałace”

„Kościoły i domy modlitwy”

„Witnica – oś wschód-zachód”

W upływającym roku prelegenta gościło 12 instytucji. Były to:

– Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Witnicy

– Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

– Klub Seniora w Witnicy

– Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor

– Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim

– Szkoła Podstawowej w Nowinach Wielkich

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Wybickiego w Witnicy

– w Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy – LO (w ramach projektu #Bądź_aktywny)

Ciekawostek poświęconych kościołom i domom modlitwy wysłuchali również uczestnicy festynu parafialnego w Dąbroszynie.