Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce organizuje je Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach tegorocznych działań związanych z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu starszy bibliotekarz Kamil Bujnicki odwiedził klasę 3 „a” witnickiego gimnazjum.

   W tym roku podczas warsztatów ideą, której poświęciliśmy naszą uwagę było pojęcie wizerunku. Jest to określenie, które posiada co najmniej dwa znaczenia. Pierwsze – obiektywne, ukazuje czyjś obraz, „podobiznę”. W tym zakresie pojęciowym rozmawialiśmy o możliwości prawnej ochrony wizerunku.

W drugim, różnym znaczeniowo spojrzeniu, wizerunek to subiektywna ocena. Mówi o tym, jak ktoś lub coś jest postrzegane przez innych. Jest to ściśle związane z tym, jak kreujemy naszą wizytówkę, jaką są chociażby profile na portalach społecznościowych.

W dyskusji ustaliliśmy, że na nasz wizerunek w sieci mają wpływ i nasze osobiste działanie, i aktywność internetowych znajomych. Należą do nich: publikowanie zdjęć i filmów, pisanie postów oraz to, kto nas oznacza w swoich aktywnościach i kogo przyjęliśmy do grupy znajomych.

Czy budowanie pozytywnego wizerunku jest ważne? Odpowiedzi udzieliło nam ćwiczenie, które uczniowie wykonali w grupach. Ich zadaniem było wymyślić prawdopodobną historię w oparciu o przytoczoną sytuację. Czy można dostać wymarzoną pracę dbając o swój wizerunek w internecie? Czy to co publikujemy na swoim profilu facebookowym, może mieć wpływ na nasze realne życie? Okazuje się, że tak. Potwierdziły to wymyślone przez gimnazjalistów wydarzenia, które codziennie zdarzają się dokoła nas. Przy okazji naszła nas refleksja, że wizerunek nie jest jakością obojętną. Podobnie jak zaufanie – trzeba go sobie wypracować.

Ostatnią część zajęć poświęciliśmy możliwości ochrony wizerunku. Ustaliliśmy wspólnie, że trzeba korzystać z ustawień prywatności podczas korzystania z portali społecznościowych. Należy także z rozsądkiem publikować przeróżne treści i uważać na to, kto ma do nich dostęp i jak je może wykorzystać.