„Ferii w Bibliotece” dzień ostatni.

Dziś dzieci samodzielnie wykonały kartonowe kukiełki i  wystawiły w Teatrze Kruka Pankraczego dwie bajeczki. Były to „Mysia mowa” Wandy Chotomskiej i „Mandryl” Władysława Wróblewskiego.